EUROPE TOUR (tate’s tour diary)

EUROPE TOUR (tate’s tour diary)

this was so fun omg. i love you guys. lmk what you think of these videos!!!

Upcoming Tour Dates
4/1 Portland, OR
4/2 Seattle, WA
4/4 San Francisco
4/5 Anaheim, CA
4/7 Salt Lake City, UT
4/8 Denver, CO
4/10 Dallas, TX
4/11 Austin, TX
4/13 Kansas, City, MO
4/15 Minneapolis, MN
4/17 Pontiac, MI
4/18 Columbus, OH
4/21 Philadelphia, PA
4/22 Washington, DC
4/23 Boston, MA
tickets: http://www.tatemcrae.com/tour

don’t forget to follow me:)
https://www.tatemcrae.com/
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/tatemcrae/
TWITTER: https://twitter.com/tatemcrae

You might like